Wybory do senatu

Już niedługo Polaków czeka podjęcie ważnej decyzji. Zbliżają się bowiem wybory do sejmu
i senatu. A parlament to organ władzy, w którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej naszego kraju. Dlatego też, szczególnie ważne jest powierzenie mandatów poselskich i senatorskich kandydatom, którym rzeczywiście można zaufać. Zaufać nie dlatego, że reprezentują tę czy inną opcję polityczną, ale dlatego, że są porządnymi, uczciwymi i kompetentnymi osobami.

Senat jest izbą wyższą polskiego parlamentu. I choć wielu wydawać się może, że to izba mniej ważna, tak naprawdę  – to właśnie tam zapadają wszystkie decyzje. To senat kontroluje tworzone prawo, dokładając starań, by w nowych ustawach i przepisach nie pojawiły się błędy. To senat również ma inicjatywę ustawodawczą. Możliwości, jakie daje senat trzeba tylko umiejętnie wykorzystać. Dlatego właśnie, te wybory stwarzają szansę, aby wreszcie skończyć z dyktatem partii, obecnych na naszej scenie politycznej od kilku kadencji, a których działania od dawna skupiają się na realizacji własnych partykularnych interesów.

Wybory do senatu są niezwykle ważną szansą na to, by dokonać realnej zmiany. Przede wszystkim dlatego, że nie wybieramy w nich kandydatów z list partyjnych, a konkretne osoby. Jako że wybory do senatu mają charakter jednomandatowy – mandat z danego okręgu otrzyma wyłącznie jeden kandydat. Ten, który otrzyma największą liczbę głosów.